Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Badania i opinie

WPŁYW BIOHUMUSU- WERMIKOMPOSTU NA WZROST I ROZWÓJ OGÓRKA

Metodyka
Doświadczenie założono w czterech wariantach i pięciu powtórzeniach
Kontynuowano je w szklarni przez 62 dni (28.07-29.09.1996).
Rośliną testowaną był ogórek, odm. „Śremski”.

Wariant I:
Nasiona ogórka wysiano do podłoża z ziemi darniowej. Roślin nie przesadzano.

Wariant II:
Jak w pierwszym, lecz podłoże stanowił Sadzvit-bio.

Wariant III:
Nasiona ogórka wysiano do podłoża z ziemi darniowej i po 21 dniach siewki roślin
przepikowano do innej skrzynki z podłożem ziemi darniowej.

Wariant IV:
Jak w trzecim, dodając pod korzeń każdej przesadzonej rośliny po 100 cm3
Sadzvitu-bio.

Poletko stanowiła jedna roślina, w sumie 20 roślin, które uprawiano według
znormalizowanej agrotechniki. Na początku okresu wiązania owoców cel
doświadczenia osiągnięto. Doświadczalne rośliny opisano i określono ich masę
części nadziemnych. Doświadczenie zlikwidowano.

Omówienie wyników.
Sadzvit-bio (patrz tab) zdecydowanie dodatnio wpływa na wegetację roślin ogórka.
Zawiera on w swej masie drobnoustroje, które wytwarzają substancje pobudzające
wyrastanie nowych korzeni. Zdjęcie nr 1 informuje, że system korzeniowy roślin
ukorzenianych na Sadzvicie-bio (pierwszy z lewej), lub z dodatkiem Sadzvitu-bio
100 cm3 /roślinę (druga z lewej) jest od 5-10 razy w swojej masie silniejszy
i większy, dorodniejszy od systemu korzeniowego ogórka uprawianego bez Sadzvitubio.
Sadzvit-bio nie tylko przyspiesza ukorzenianie się roślin, ale także ma właściwości
hamujące porażenie systemu korzeniowego przez choroby. Dzięki tym zaletom
Sadzvit-bio przyspiesza wegetacje ogórka co najmniej o dwa tygodnie (patrz zdjęcie 2)
Ogórek należy do roślin, które nie lubią przesadzani, doznaje stresu, który hamuje
wegetacje. Dodatek Sadzvitu-bio w ilości 100 cm3/roślinę, łagodzi stres, przyspiesza
wzrost i rozwój rośliny (porównaj wariant 4 z 3).

Wniosek: W SADZVICIE-BIO wyraża się plonotwórcze działanie wermikompostu
na roślinę.

Stwierdzono następujące wyniki:

warzywa_owoce_1

 

warzywa_owoce_2

Fot. 1. Występowanie zgorzeli przedwschodowej
sałaty wysianej do:
A – mieszanki torfu z wennikompostem (4: 1),
B – podłoża torfowego,
skażonych Pythium ultimum.

warzywa_owoce_3
warzywa_owoce_4

 

———————————————————————————————————————————

MATERIAŁY OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „NAUKA PRAKTYCE OGRODNICZEJ”

AKADEMIA ROLNICZA – LUBLIN 1995

Uszlachetnianie-podłoży0002-1

Uszlachetnianie-podłoży0002-2
Uszlachetnianie-podłoży0002-3
Uszlachetnianie-podłoży0002-4
Uszlachetnianie-podłoży0002-5
Uszlachetnianie-podłoży0002-6