Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ekologia przede wszystkim

Ludzkość powinna widzieć swoją rolę, tu na ziemi, jako jej gospodarza.

Człowiek powinien stale dbać o odnawianie zdolności produkcyjnych gleby. Gleba zaś – to „biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej” – tak można wyczytać w Słowniku Języka Polskiego.

Ta zaś bezpośrednio zależy od żyzności gleby, a więc od życia, które w niej jest.

Głównym wrogiej życia w glebie jest chemia, a ściślej stosowanie nawozów chemicznych. Nadmierne, bez ograniczeń, stosowanie nawozów chemicznych – wyobrazić sobie można jako bezpośrednie wsypywanie chemicznych – toksycznych związków do gleby, to najgroźniejszy wróg życia biologicznego gleby.

Co jest efektem takiego działania?

Zdecydowanie niszczy równowagę biologiczną w glebie – zabija życie, likwiduje elementy zatrzymujące wodę w glebie, zabija pożyteczne organizmy, dając jednocześnie pole do działania czynnikom patogennym, zmienia warunki fizyko – chemiczne na zdecydowanie niekorzystne tak dla roślin, jak i dla mikroorganizmów kompleksu glebowego, zmienia kwasowość gleby, wprowadza jednostronny wzrost udziału w glebie jakichś związków chemicznych, krańcowo więc zmienia strukturę gleby, brak powietrza, brak masy organicznej i próchnicy – to elementy których poziom, wzrastając, eliminuje pożyteczne zwierzęta – dżdżownice, owady, a także grzyby, promieniowce i inne drobnoustroje.

Dzisiaj pestycydy i nawozy tracą swą skuteczność, zanieczyszczając środowisko. Dzisiaj odnotowuje się stały wzrost tendencji do zmieszania plonów zbóż. To sygnał krytycznego stanu gleb.

Inaczej z nawozami ekologicznymi o naturalnym pochodzeniu, a więc w których nie dokonuje się żadnej ingerencji i korekty chemicznej. Stosowanie ich ma na celu nie tylko dostarczenie związków bezpośrednio przyswajalnych przez rośliny, poprawę ich kondycji przez odżywienie ich, ale co najistotniejsze, środki te wprowadzają, uzupełniają i wzbogacają glebę pod względem zróżnicowania flory bakteryjnej. Zawierają głównie pożyteczne elementy, z racji swego pochodzenia, takie jak środki antybiotykopodobne ograniczające występowanie czynników patogennych w glebie, chorobotwórczych drobnoustrojów, ale dostarcza również elementy pełniące role stymulatorów wzrostu o działaniu podobnym do hormonów.

Jako, że żyzność gleby zależy także od zasobu w próchnicę i masę organiczną, także i te elementy zawierają środki ekologiczne wspomagające uprawę i hodowlę roślin. Tymi produktami nie można w zasadzie przedawkować, ponieważ każdy element składowy wspiera wzrost żyzności gleby. Działają jednocześnie w kierunku oczyszczania, wzbogacania środowiska, pobudzają życie biologiczne gleby.

Pozdrawiam
„drWilk”