Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Owoce i warzywa  // Wpisy w Owoce i warzywa

ANTIFUNG 20 SL

Ekologiczny, organiczno mineralny, przyjazny ludziom, środowisku, zwierzętom i roślinom. ŚRODEK DO WZMACNIANIA I OCHRONY ROŚLIN.   Producent: Przedsiębiorstwo Rolno – Ekologiczne Host International Sp.z o.o. Cedry Małe – Kolonia 83–020 Cedry Wielkie. Środek: Antifung 20 SL – biopreparat przeznaczony jest do wzmacniania i ochrony roślin. Biologiczny fungicyd o działaniu profilaktycznym i właściwościach nawozowych. Indukuje fizjologiczną […]

Czytaj więcej...

„WSPOMAG”

Biologiczny sty­mu­la­tor, następca eko­lo­gicz­nego środka ochrony roślin — Anti­fung 20 SL. „WSPOMAG” środkiem ochrony nie jest. W pełni naturalny ekologiczny prze­zna­czony do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin – stymulator biologiczny – posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe i ochronne. Indu­kuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna –„bio­hu­mus”, to spe­cy­ficzny wyciąg z wermi­kom­po­stu […]

Czytaj więcej...

13 08 13 Owoce i warzywa

Sadzvit Eko – łagodzi stres

WPŁYW BIOHUMUSU- WERMIKOMPOSTU NA WZROST IROZWÓJ OGÓRKA Metodyka Doświadczenie założono w czterech wariantach i pięciu powtórzeniach Kontynuowano je w szklarni przez 62 dni (28.07-29.09.1996). Rośliną testowaną był ogórek, odm. „Śremski”. Wariant I: Nasiona ogórka wysiano do podłoża z ziemi darniowej. Roślin nie przesadzano. Wariant II: Jak w pierwszym, lecz podłoże stanowił Sadzvit-bio. Wariant III: Nasiona ogórka […]

Czytaj więcej...

22 05 13 Owoce i warzywa

ANTIFUNG 20 SL na warzywa

Przeprowadzono badania nad zastosowaniem Antifungu 20 SL na warzywach. Stwierdzono jego skuteczność w zwalczaniu, obok tych samych chorobowych czynników, co przy roślinach ozdobnych, Kiły zapustnych.  Wśród wniosków było istotne stwierdzenie, iż poprzez długotrwałe i systematyczne stosowanie Antifungu 20 SL można usunąć tę chorobę z terenu uprawy. Taką opinię sformułował Pan profesor dr hab. Józef Robak […]

Czytaj więcej...