Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rolnictwo ekologiczne  // Wpisy w Rolnictwo ekologiczne

ANTIFUNG 20 SL

Ekologiczny, organiczno mineralny, przyjazny ludziom, środowisku, zwierzętom i roślinom. ŚRODEK DO WZMACNIANIA I OCHRONY ROŚLIN.   Producent: Przedsiębiorstwo Rolno – Ekologiczne Host International Sp.z o.o. Cedry Małe – Kolonia 83–020 Cedry Wielkie. Środek: Antifung 20 SL – biopreparat przeznaczony jest do wzmacniania i ochrony roślin. Biologiczny fungicyd o działaniu profilaktycznym i właściwościach nawozowych. Indukuje fizjologiczną […]

Czytaj więcej...

PRZYDATNOŚĆ-biopreparatów-do-ochrony

Instrukcja

Czytaj więcej...

„WSPOMAG”

Biologiczny sty­mu­la­tor, następca eko­lo­gicz­nego środka ochrony roślin — Anti­fung 20 SL. „WSPOMAG” środkiem ochrony nie jest. W pełni naturalny ekologiczny prze­zna­czony do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin – stymulator biologiczny – posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe i ochronne. Indu­kuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna –„bio­hu­mus”, to spe­cy­ficzny wyciąg z wermi­kom­po­stu […]

Czytaj więcej...

Rolnictwo Ekologiczne – możliwe jedynie przy uwzględnieniu roli dżdżownicy w glebie!

            Wpływ dżdżownic na warunki powietrzne i wodne gleby Powszechnie wiadomo, jak bardzo ważna dla wzrostu i rozwoju roślin jest właściwa struktura gleby uprawnej. Dostateczna ilość wolnych przestworów zapewnia swobodne wnikanie gazów, wsiąkanie wody a także ułatwia wzrost korzeni roślin. Dżdżownice poprzez drążenie chodników, mieszanie organicznej i mineralnej części gleby oraz tworzenie koprolitów odgrywają bardzo […]

Czytaj więcej...