Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ANTIFUNG 20 SL

Ekologiczny, organiczno mineralny, przyjazny ludziom, środowisku, zwierzętom i roślinom. ŚRODEK DO WZMACNIANIA I OCHRONY ROŚLIN.
 
Producent: Przedsiębiorstwo Rolno – Ekologiczne Host International Sp.z o.o.
Cedry Małe – Kolonia 83–020 Cedry Wielkie.
Środek: Antifung 20 SL – biopreparat przeznaczony jest do wzmacniania i ochrony roślin.
Biologiczny fungicyd o działaniu profilaktycznym i właściwościach nawozowych.
Indukuje fizjologiczną odporność na choroby.

Substancja biologicznie czynna – jest nim biohumus specyficzny wyciąg z wermikompostu przerobionego przez dżdżownicę Eisenia fetida Sav. Posiada ona mikroorganizmy nie dopuszczające do rozwoju grzybów – patogenów roślin i charakteryzuje się dobrymi właściwościami nawozowymi. Zasobna we wszystkie składniki pokarmowe dla roślin oraz enzymy i mikroorganizmy związane z metabolizmem Eisenia fetida Sav. Znanej pod marketingowa nazwą „czerwonej kalifornijskiej”.
Posiada zdolności rozkładu grzybni Phytophthora nicotianae.

Forma użytkowa – Koncentrat w postaci zawiesiny wodnej – rozcieńczania wodą (kod S.C.) do opryskiwania, do podlewania i do moczenia cebul, bulwocebule, karp, kłączy itp.
Środek można stosować na terenie otwartym, pod osłonami, na działkach i ogrodach przydomowych.

Biologiczny fungicyd o właściwościach nawozu i działaniu profilaktycznym.
Indukuje fizjologiczna odporność na choroby.
Przeznaczony do ochrony:
– kwiatów rozmnażanych przez cebule, bulwocebule, karpy, kłącza itp.
– gerbery przed fytoftorozą (Phytphthora)
– gerbery przed mączniakiem (Spherotheca)
– róży przed mączniakiem (Spherotheca)
– difenbachii przed Myrothecium;
– pomidora przed zgnilizną pierścieniową (Phytophtora);
– pomidora przed fuzaryjnym więdnięciem(Fusarium);
– kapustnych przed kiłą (Plasmodiophora);
– ziemniaka przed suchą plamistością (Rhizoctonia);
– truskawek przed szarą pleśnią (Boritis);
– agrestu przed opadziną liści (Psendopeziza);
– porzeczki przed opadziną liści (Psendopeziza);
i inne.

Stężenie cieczy użytkowej:
a/ 50 % zawiesina do moczenia przez 60 minut;
b/ 50 % zawiesina do opryskiwania (1 część preparatu i 1 część wody);
c/ 25 % zawiesina do podlewania (1 część preparatu i 3 części wody lub 250 ml Antifungu + 750 ml wody);

Ilość cieczy użytkowej:
a/ opryskiwanie w gruncie – 600 l/ha;
pod osłonami 1000 – 2000 l/ha(zależnie od wysokości rośliny)
b/ podlewanie 2-3 l/m2
c/ opryskiwać co 7-10 dni.

Zakres stosowania i dawki:
– mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.
Zalecane stężenie: 25% (250 ml/1 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600-1000 l/ha w zależności od wielkości roślin.
Opryskiwac po wystąpieniu pierwszych objawów choroby co 7-10 dni.

– fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa, fuzarioza, ryzoktonioza.
Zalecane stężenie: 25% (250 ml/1 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-5l/m2 w zależności od wysokości roślin.
Zalecane podlewanie punktowe w promieniu 50 cm od miejsca występowania rośliny.
Okres ważności – 2 lata.
Podstawowe dane fizykochemiczne:
Organiczno mineralne gruzełki wydalane przez dżdżownice, zasobne praktycznie we wszystkie składniki pokarmowe i mikroorganizmy związane z metabolizmem Eisenia fetida, znanej pod marketingowa nazwą „czerwonej kalifornijskiej”, gruzełki powszechnie występujące w przyrodzie i bezpieczne dla środowiska
– Wygląd – zabarwienie ciemnobrunatne zapachu humusu – świeżej ziemi;
– Stabilny trwały w okresie przechowywania;
– Zawiesina wodna – przed użyciem wstrząsnąć!
– Nie przewiduje się mieszania z innymi produktami prócz wody.
– Zwilżalność i przyczepność dobra.

Środek bez karencji!
Przechowywać w temperaturze dodatniej nieprzekraczającej 30 stopni C.
Pakowany w kanistrach 5 l; .
Wermikompostu jest stosowany w USA, Japonii i w krajach Europy Zachodniej.

 

Producent – Host International.

„drWilk”