Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Oferta

Zasadniczym celem przestawionych poniżej propozycji w tej ofercie, jest doprowadzenie do należytego stanu żyzności gleby, ziemi czy podłoża. Rozwijające się w takim żyznym środowisku rośliny, w pełni wykorzystują swoje naturalne zdolności obronne przed wszelkimi niekorzystnymi czynnikami w tym szczególnie przed czynnikami chorobotwórczymi, głównie patogennymi grzybami. Wszystkie te działania proponowane poniżej prowadzą w prostej linii do zwiększenia zdrowotności roślin, ich produkcyjności, poprawy cech estetycznych i smakowych. Prowadzą do całkowitego, lub co najmniej częściowego, wyeliminowania zabiegów chemicznych z całej palety zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych powszechnie przyjętych w hodowli roślin.

Oto konkretne propozycje:

  • Uszlachetnianie ziemi, gleby i różnych podłoży naturalnymi ekologicznymi środkami;
  • Oczyszczanie podłoży z bakteryjnych i grzybowych patogenów glebowych, z jednoczesnym wprowadzaniem w ich miejsce pożytecznych mikroorganizmów i grzybów, właściwych naturalnemu kompleksowi glebowemu w parkach, gospodarstwach, ogrodach, szkółkach i innych terenach;
  • Praktyczne zastosowanie wyciągów wodnych z naturalnych kompostów – wermikompost – w zwalczaniu chorób roślin, poprawy ich kondycji, eliminowaniu różnego rodzaju uszkodzeń, przemrożeń itp., stymulacja i pobudzanie wzrostu i rozwoju roślin;
  • Wdrażanie programów „odnowy biologicznej gleby” w ogrodach dendrologicznych, botanicznych, ogrodach przydomowych, w parkach i miejskich skupiskach drzew i roślin różnego rodzaju;
  • Wdrażanie systemów przeciwdziałających stratom w hodowli roślin, ratowanie plantacji, siewów, nasadzeń i indywidualnych roślin w różnych okresach wzrostu i rozwoju;
  • Ekologiczne środki do produkcji i hodowli roślin w gospodarstwach wielkotowarowych ogrodniczych, szklarniowych, agroturystycznych, produkcyjnych owoców i warzyw;
  • Ekologiczne środki do prowadzenia hodowli i produkcji roślin w zakładach zieleni miejskiej, szkółkach, działkach i ogrodach np.: przy ośrodkach dietetycznych, hotelach itp.
  • Wdrażanie biologicznych systemów oczyszczania wody z patogenów grzybowych takich jak Phytophthora i innych, istotne przy wykorzystywaniu wody deszczowej zbieranej dłuższy czas.
  • Ratowanie roślin – pobudzanie ich wzrostu i rozwoju, zaprawianie nasion, cebul, korzeni i sadzonek.
  • Ekologiczna – bez chemii – pielęgnacja roślin, drzew i krzewów w ogrodach, parkach i zieleni miejskiej.