Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ANTIFUNG 20 SL na warzywa

22 05 13 Owoce i warzywa

Przeprowadzono badania nad zastosowaniem Antifungu 20 SL na warzywach. Stwierdzono jego skuteczność w zwalczaniu, obok tych samych chorobowych czynników, co przy roślinach ozdobnych,

Kiły zapustnych.  Wśród wniosków było istotne stwierdzenie, iż poprzez długotrwałe i systematyczne stosowanie Antifungu 20 SL można usunąć tę chorobę z terenu uprawy. Taką opinię sformułował Pan profesor dr hab. Józef Robak z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

O tym produkcie profesor dr. hab. Michał Brzeski wypowiadał się jako o rewelacji światowej.

A jeden z produktów nazywany „Biopapka” – oparty na Antifungu 20 SL, na jednej z konferencji międzynarodowych ogłoszony został „rewelacją na skalę światową”.

Upatruje się w nim skuteczny środek ochrony roślin, każdych roślin, bez udziału chemii z jednoczesnym wykorzystaniem przekompostowanej masy organicznej.

A prowadzone na dużą skalę hodowle dżdżownic dostarczyć mogą każdą jego ilość i pokryć każde zapotrzebowanie bez szkodliwego wpływu na środowisko.

„drWilk”  będący właścicielem tego produktu prowadzi aktualnie kampanię na rzecz Ekologii w hodowli przydomowej, w gospodarstwach agroturystycznych do produkcji warzyw.

Należy koniecznie owe hodowle i produkcje oprzeć na tych produktach – środkach w 100% ekologicznych, bez chemii i dające tak wspaniałe efekty. Efektem dostarczanie zdrowych produktów, które mogą być konsumowane bez okresu karencji.

Stosowanie tych produktów wyrównuje też wzrost i rozwój roślin, przez co zbiory są obfitsze i w krótszym okresie czasu – co ma duży wpływ na pracochłonność jak i ekonomikę – opłacalność produkcji, oraz jej organizację.

Efekty takie obserwowane były w przypadkach hodowli pomidora, marchewki, ogórka i winorośli, porzeczek i agrestu, a także i truskawek.

Produkty „drWilk” wypełnia pewną lukę w zakresie ekologicznych środków ochrony roślin, bo chociaż takimi nie są z racji braku rejestracji, to jednak wskazują jedynie słuszną drogę poszukiwań i kierunek rozwiązywania problemów zwalczaniem chorób roślin, jak i z uzdrawianiem i odnową środowiska.

Ich stosowanie pokazuje, że w miarę wydłużania się czasu stosowania niektóre z chorób mogą być całkowicie usunięte z powierzchni działki i terenu hodowli, rośliny stają się bardziej odporne na choroby, bo w większości same umieją sobie poradzić z zagrożeniem.

Działaniem głównym jest przeobrażanie gleby jałowej w żyzną, humusową, z pełnym asortymentem elementów otaczających roślinę, elementów ze wszech miar korzystnych, bo naturalnych pozyskiwanych od zwierząt z góry umieszczonych w pobliżu korzeni roślin.

Korzenie roślin rozrastają się w takim samym środowisku właściwym dla życia dżdżownicy. Zbyt duży udział chemii w hodowli warzyw znacznie ogranicza ich populację tak dżdżownic, jak i korzystnych drobnoustrojów i grzybów – jest to działanie ze wszech destabilizujące ten ekosystem. Rośliny trącą naturalna ochronę.

Produkty „drWilk” same eliminują drobnoustroje chorobotwórcze z jednoczesnych wprowadzaniem sprzyjających roślinie, żywych jak i mineralnych elementów będących efektem przemiany materii tych zwierzątek

Należy je szczególnie mocno popularyzować, obniżać koszty produkcji i wprowadzać tak konieczny i niezbędny do produkcji zdrowej żywności. Zdrowej, bo bez chemii.

Tym bardziej, co trzeba szczególnie podkreślić, na rynku nie ma w tej chwili alternatywnych o tak szerokim spektrum działania i takiej skuteczności.

  „drWilk”

*Antifung 20 SL jest już wycofany z produkcji z powodu utraty terminu ważności rejestracji. W jego miejsce może być z powodzeniem stosowany „WSPOMAG” lub „Eko Użyźniacz”