Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ocena przydatności środków Sadzwit i Humwit w uprawie wrzosów, różanecznika i borówki amerykańskiej

Celem tych doświadczeń było zbadanie oddziaływanie obu środków na zdrowotność wrzosów oraz wzrost i rozwój innych roślin. Oba środki w dawkach 0 (kontrola), 10 i 20 litrów na m3 substratu torfowego dodano do podłoża przed sadzeniem roślin. Środki wymieszano dokładnie z torfem w betoniarce. Tak przygotowanym podłożem napełniono doniczki o pojemności 1 litra i posadzono ukorzenione sadzonki wrzosów pobranych z wielodoniczek. Sadzonki różanecznika i borówki amerykańskiej przesadzono z tac do doniczek, stąd część podłoża opadło z korzeni. Rośliny ustawiono na parapecie w szklarni.

            W drugim doświadczeniu wrzosy posadzono do substratu torfowego zakażonego przez Phytophthora cinnamomi, do którego dodano Sadzwit i Humwit w dawkach 0 (kontrola), 10
i 20 l na m3. Rośliny posadzono do doniczek, które ustawiono na parapecie w szklarni. W obu doświadczeniach w ciągu około 4 miesięcy uprawy obserwowano wzrost i rozwój roślin.

Obserwacja wrzosów, rosnących w podłożu bez zakażenia ale z dodatkiem środka Sadzwit wykazała, że dodatek preparatu spowodował istotne lepsze krzewienie się roślin (Tab. 1). Dodatek do podłoża 20 litrów środka na m3 spowodował istotnie szybszy (ok. 50%) wzrost wrzosów (Tab. 1).

Dodatek Sadzwitu do podłoża spowodował lepszy wzrost borówki amerykańskiej chociaż różnice pomiędzy kombinacją z nawożeniem i bez nawożenia (kontrola) nie były istotne (Tab. 2). Sadzwit nie miał istotnego wpływu na wzrost różanecznika.

Dodatek środka Humwit do podłoża w obu dawkach spowodował istotnie szybszy wzrost wrzosów i nieznacznie lepsze ich krzewienie się (Tab. 3). Gdy środek w dawce
20 litrów na m3 dodano do podłoża z uprawą borówki amerykańskiej, stwierdzono istotne szybszy wzrost roślin (Tab. 4).

Analiza wpływu środków Sadzwit i Humwit na zdrowotność wrzosów, rosnących w podłoża zakażonym przez Phytophthora cinnamomi wykazała, że oba środki istotne hamowały rozwój fytoftorozy. Nie stwierdzono różnic w skuteczności środków w zależności od zastosowanej dawki (Tab. 5)

 

Tabela 1. Wpływ środka Sadzwit na wzrost i rozwój wrzosów

Sadzenia: 2006.11.14

Obserwacja: 2007.02.10

 

Kombinacje

Dawka w
l / m3 podłoża

Wysokość roślin w mm

Średnia liczba pędów

Kontrola

20,0 a

2,1 a

Sadzwit

10

17,8 a

3,4 b

Sadzwit

20

28,5 b

3,9 b

Uwaga: Średnie w kolumnach, oznaczone tą samą literą, nie różnią się istotnie (5%) według testu Duncana

 

Tabela 2. Wpływ środka Sadzvit na wzrost różanecznika i borówki amerykańskiej (w mm0

Sadzenie: 2006.11.14

Obserwacje: 2007.02.10

 

Kombinacje

Dawka w
l / m3 podłoża

Borówka amerykańska

Różanecznik

Kontrola

33,3 a

22,0 b

Sadzwit

10

40,8 a

17,8 ab

Sadzwit

20

42,3 ab

14,8 a

Uwaga: patrz Tabela 1

 

Tabela 3. Wpływ środka Humwit na wzrost i rozwój wrzosów

Sadzenie: 2006.11.14

Obserwacja: 2007.02.10

 

Dawka w l / m3

Średnia liczba pędów

Wysokość roślin w mm

0

3,1 a

20,0 a

10

3,6 a

26,3 b

20

3,3 a

27,8 b

Uwaga: patrz tabela 1

 

Tabela 4. Wpływ środka Humvit na rozwój borówki i różaneczników

Sadzenie: 2006.11.14

Obserwacja: 2007.02.10

 

Dawka l / m3

Borówka amerykańska

Różanecznik

0

34,0 a

22,0 b

10

33,3 a

17,8 ab

20

40,8 b

14,8 a

Uwaga: patrz tabela 1

 

 

 

Tabela 5. Wpływ środków Sadzvit i Humvit podanych do podłoża zakażonego przez Phytophthora cinnamomi na zdrowotność wrzosów

Sadzenie: 2006.11.14

Obserwacja: 2007.03.21

 

Środki

Dawka l / m3

Liczba porażonych roślin (n=6)

Sadzvit

0

2,0 b

 

10

0,3 a

 

20

0,3 a

Humvit

0

2,3 b

 

10

0,5 a

 

20

0,5 a