Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

„ODKAŻANIE PODŁOŻY” czy „USZLACHETNIANIE PODŁOŻY”?

04 04 17 ziemia

Niejednokrotnie spotykamy się czy to z jednym czy z drugim określeniem i można by nieraz odnieść wrażenie, że jest to to samo. Dlaczego powstaje takie wrażenie? A no właśnie dlatego, że w obu przypadkach chodzi tak jakby o uzyskanie podobnego efektu, czyli o usuniecie z przygotowywanego dla roślin podłoża, zarówno patogenów grzybowych jak i innych szkodliwych dla rozwoju roślin (szczególnie młodych) drobnoustrojów.

Tak więc w obu przypadkach dążymy do tego samego celu. Jednakże zasadnicza różnica polega na sposobie i środkach jakimi do tego dążymy.

I tak „odkażanie podłoży” to nic innego jak zastosowanie radykalnych środków odkażających, którymi mogą być chemiczne środki odkażające, chemiczne środki ochrony roślin i inne metody o takim radykalnym działaniu. Zastosowaniu takiego odkażania oprócz osiągnięcia zamierzonego celu towarzyszą skutki uboczne o szerszym zasięgu. Niszczone są totalnie w podłożu drobnoustroje – nie tylko te chorobotwórcze – ale i te pożyteczne. Wprowadzane są różnorakie związki chemiczne i stąd zastosowanie ich, powinno być obwarowane rozumnymi ograniczeniami gdyż może to oprócz oczekiwanych efektów, przynieść poważne straty, wymagające dłuższego czasu odnowy biologicznej. Takie podłoże, jedynie przez pewien krótki czas jest wolne i czyste. Pozbawione jest jednak naturalnych mechanizmów zarówno oczyszczających jak i tych stanowiących o właściwej żyzności gleby. Daje to natomiast otwarte pole powtórnemu zakażeniu patogenami.

Inaczej sprawy się mają z „uszlachetnianiem podłoży”.

Po pierwsze – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne, pozyskane z natury, albo wyprodukowane według naturalnych technologii w zorganizowanych liniach technologicznych opartych na określonych procesach biologicznych – działających w kierunku podniesienia żyzności podłoża.

Po drugie – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne zawierające substancje o cechach antybiotyków ukierunkowanych przez naturę przeciwko patogenom glebowym czyli patogennym grzybom i różnego pochodzenia czynnikom chorobotwórczym. Jednocześnie nie są niszczone drobnoustroje i grzyby przyjazne roślinom, będące częścią naturalnego kompleksu glebowego, stanowiącego podstawę żyzności podłoży.

Po trzecie – cechą która charakteryzuje naturalne biopreparaty stosowane do uszlachetniania podłoży, ze wszech miar przydatną w tym kierunku działania, jest szerokie spektrum zwalczanych patogenów. Można powiedzieć, że lista ich nigdy nie jest zamknięta i ograniczona, podobnie jak i różnorodność organizmów chorobotwórczych zagrażających naszym roślinom. Osiągnięcie takiego samego kompleksowego efektu przy użyciu chemicznych środków odkażających nie jest możliwe, chyba że działając bardzo radykalnie, co jednocześnie spowoduje zamieranie życia w takim podłożu.

Po czwarte – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne zawierające bogaty garnitur mikro i makroelementów znacznie wzbogacający podłoże w te składniki, a jako że są one adekwatnymi naturalnym potrzebom roślin, przyswajane są przez nie aż w 70% – bezpośrednio po podaniu a także w dalszym procesie wzrostu i rozwoju roślin.

Po piąte – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne zawierające 1000 krotnie – większe od obornika – zasoby drobnoustrojów współpracujących z roślinami. Wprowadzone do podłoża zajmują miejsce tych złych, usuniętych przez substancje podobne do antybiotyków. Aktywnie zabierają się do rozkładu masy organicznej zastanej a dostarczonej z komponentami do podłoża.

Po szóste – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne, które nie niosą ze sobą niebezpieczeństwa przykrych skutków ewentualnego przedawkowania. Dawki jakie są stosowane w biopreparatach uszlachetniających, ustala się pod kątem uzyskania określonych efektów naturalnej ochrony roślin, poprawy żyzności podłoża wokół rośliny oraz stymulacji wzrostu i rozwoju rośliny. Jednakże mimo iż nie ma obawy przedawkowania, dawki są ustalane na poziomie gwarantujacym skuteczność a jednocześnie dba się tu o niegenerowanie niepotrzebnych kosztów przy zastosowaniu tych preparatów. Ustalone dawki są ze wszech miar bezpieczne dla roślin i dla środowiska.

Po siódme – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty naturalne skuteczność których jest wielokrotnie przebadana przez najróżniejsze specjalistyczne Instytuty w Polsce (i nie tylko) ale także ich przydatność była przez wiele lat potwierdzana przez praktyczne zastosowanie niemal na wszystkich rodzajach i gatunkach roślin.

Po ósme – do uszlachetniania stosuje się biopreparaty całkowicie przyjazne wszelkim pożytecznym organizmom glebowym, owadom i innym zwierzętom żyjącym w otoczeniu i na terenie naszego gospodarstwa.

Jakie to są produkty?

Mówimy tu o wyciągach wodnych z kompostów, szczególnie tych wyprodukowanych w hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Zalecane produkty to „EKO – Użyźniacz” i „WSPOMAG”.

Na koniec warto zaznaczyć, iż te naturalne biopreparaty – wodne wyciągi kompostowe – można stosować na każdym etapie produkcji i hodowli roślin. Jeśli jednak stosowane były wcześniej środki chemiczne to koniecznie należy uwzględnić wymagany okres karencji.

drWilk”

dr inż. Stanisław Wilk