Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Uszlachetnianie podłoży – koniecznością

04 06 14 ziemia

Coraz to większe rozprzestrzenianie się patogenów grzybowych w rodzaju Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis, Phytophthora, Pythium, Colletotrichum oraz Coniothyrium i wielu innych, zmusza producentów podłoży uniwersalnych i specjalistycznych do szukania sposobów ich zwalczania poprzez uszlachetnianie produkowanych podłoży. Przez pojęcie „uszlachetniania podłoży” rozumie się dodawanie do podłoży wyciągów kompostowych, o dużym stężeniu powstałych z naturalnych kompostów, które to skutecznie eliminują a przynajmniej w znacznym stopniu ograniczają, te zagrażające roślinom czynniki chorobotwórcze. Cechą która charakteryzuje naturalne wyciągi kompostowe, ze wszech miar przydatną w tym kierunku działania, jest szerokie spektrum zwalczanych patogenów. Można powiedzieć, że lista ich nigdy nie jest zamknięta i ograniczona, podobnie jak i różnorodność organizmów chorobotwórczych – patogenów zdolnych do wywołania infekcji zarówno sadzonek jak i dorosłych już roślin. Zastosowanie takich uszlachetnionych wyciągiem z właściwego kompostu podłoży, skutecznie eliminuje zagrożenia zachorowań i strat w każdej z hodowli.
Najlepszą przydatność w tym zakresie, potwierdzoną różnorodnymi badaniami naukowymi, wykazują biopreparaty zalecane przez „drWilk” będące wyciągiem wodnym z wermikompostu czyli kompostu uzyskiwanego i produkowanego w oparciu o hodowlę dżdżownic. Proponowane naturalne biopreparaty (naturalne wyciągi kompostowe) takie jak „EKO-Użyźniacz”, „WSPOMAG”, to dodatkowe źródło makro- i mikroelementów oraz pożytecznych drobnoustrojów. Przeprowadzone wielokrotnie badania tych naturalnych preparatów wykazały, że zawierają one 10 – krotnie więcej aniżeli w oborniku owych mikro i makroelementów i to aż w 70% dostępnych dla roślin – bezpośrednio po podaniu. Jeśli natomiast chodzi o zawartość pożytecznych a decydujących o żyzności gleby i podłoży drobnoustrojów, to jest ona 1000 kronie większa niż w oborniku.
Wyciągi te zawierają substancje naturalne podobne w swym działaniu do antybiotyków eliminujące większość patogenów mogących się znaleźć w pobliżu roślin czy na nich samych. Wprowadzają one również substancje o charakterze hormonów stymulujących wzrost i rozwój roślin, wzmacniających naturalną odporność tych roślin, co uwidacznia się w zdecydowanie większej zdrowotności roślin, jędrności łodyg i liści, lepszym wybarwieniu i poprawionej smakowitości uzyskiwanych w końcowym etapie hodowli – warzyw i owoców.

„drWilk”
dr inż. Stanisław Wilk
www.drwilk.pl