Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Biopreparaty „drWilk”

Na czym polega fenomen biopreparatów ekologicznych „drWilk”?

Produkty „drWilk” są w części środkiem, który rolnicy, a w mniejszym stopniu  może ogrodnicy, stosowali od zarania. Podstawą jest dobrze przefermentowany obornik, zawierający kompleks makro- i mikroelementów oraz bogaty skład mikroorganizmów, w tym hamujących rozwój patogenów roślin. Drugą częścią omawianych biopreparatów, to uzyskany produkt,  z modyfikowany, inaczej, przerobiony, przez dżdżownice, które przepuszczając go przez swój przewód pokarmowy wnoszą do uzyskanej biomasy nowe składniki, w tym również mikroorganizmy, olbrzymią różnorodność substancji podobnych do antybiotyków – jako wydzieliny gruczołów ciała dżdżownicy, tak przewodu pokarmowego jak i skóry. Uogólniając można stwierdzić, że „drWilk” to biopreparaty organiczne, naturalne, bez chemicznej modyfikacji i interwencji, zawierające co najmniej kilkaset różnych związków organicznych z przyrody – natury, otoczenia i ziemi. To one są antagonistyczne do wszelkiego rodzaju patogenów i zarazków atakujących rośliny i glebę.

To niezmiernie szeroki zestaw organizmów – drobnoustrojów znajdujących się w określonej harmonii i stałych relacjach, tak jak to ma miejsce w naturalnym środowisku. Co istotne, to są one kompatybilne do kompleksu glebowego , są jego wytworem i pochodną, chociaż zgromadzone poprzez udział dżdżownic. Te związki , a przynajmniej niektóre z nich wspólnie z mikroorganizmami hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i grzybów, a także indukują w zagrożonej roślinie procesy odpornościowe.

Pierwszym zarejestrowanym środkiem ochrony roślin, całkowicie opartym na tego rodzaju uzyskanych  związkach, był Antifung 20 SL. W Polsce w roku 1998, wprowadzono go od razu do Programu Ochrony Roślin Ozdobnych przed chorobami.

Jednak głównie z powodu braku dostatecznych środków finansowych, na reklamę, oraz niechęć dystrybutorów i sprzedawców do sprzedaży biopreparatów tańszych od dominujących na rynku produktów chemicznych firm, spowodował, że nie był on tak powszechnie znany i stosowany. Tymczasem coraz więcej głosów dobiega z różnych  międzynarodowych konferencji, gdzie znaczną część czasu poświęca się na omawianie wysokiej skuteczności wyciągów naturalnych, w tym także z obornika w ochronie roślin przed chorobami. Wskazano na możliwość bardzo szerokiego oddziaływania tych wyciągów na patogeny roślin zarówno przy ich stosowaniu do opryskiwania, podlewania, a także zaprawiania nasion.

Biopreparaty „drWilk” charakteryzują się skutecznym działaniem przeciwko bardzo szerokiemu spektrum patogennych organizmów, grzybów, zarazków, chorobotwórczych bakterii i innych. Dla potwierdzenia zobaczmy:

W uprawie anturium istnieje zagrożenie roślin przez patogeny glebowe i nalistne, a w tym przez Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, Pythium splendens, Phytophthora nicotianae var. nicotianae i Rhizoctonia solani. Pierwszy z gatunków powoduje jedną z najgroźniejszych chorób – zarazę bakteryjną, prowadzącą niekiedy do masowego zamierania roślin i bardzo trudną do zwalczania. Z kolei gatunki Pythium powodują zgniliznę korzeni co hamuje wzrost roślin i obniża jakość produkowanych kwiatów. Fytoftoroza to określenie zgnilizny podstawy pędu i korzeni anturium. Podobne objawy wywołuje Rhizoctonia solani.

To biologiczne fungicydy o właściwościach nawozu i działaniu profilaktycznym. Indukują fizjologiczną odporność na choroby:

– kwiatów rozmnażanych przez cebule, bulwocebule, karpy, kłącza itp.

– gerbery przed fytoftorozą (Phytphthora)

– gerbery przed mączniakiem (Spherotheca)

– róży przed mączniakiem (Spherotheca)

– difenbachii przed Myrothecium;

– pomidora przed zgnilizną pierścieniową (Phytophtora);

– pomidora przed fuzaryjnym więdnięciem(Fusarium);

– kapustnych przed kiłą (Plasmodiophora);

– ziemniaka przed suchą plamistością (Rhizoctonia);

– truskawek przed szarą pleśnią (Boritis);

– agrestu przed opadziną liści (Psendopeziza);

– porzeczki przed opadziną liści (Psendopeziza);

i inne.

W innym przypadku zastosowanie produktów „drWilk”  zarówno doglebowo, jak i zewnętrznie – do oprysków, pozwoliło zahamować nekrozy i opadziny liści u rododendronów (Rododendron sp. ), jesiona żółtego (Fraxinus sp.), klona palmowego (Acer palmatum), klona zwyczajnego (Acer platanoides) wywołane chorobotwórczymi grzybami.

Rośliny poddane pod działanie preparatów „drWilk” wyraźnie się wzmocniły i intensywnie wypuszczały młode, zdrowe liście.

Z danych uzyskanych w Instytucie Warzywnictwa (Szczech i prof.Brzeski,1994) i Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (Prof. Orlikowski i wsp. ) wynika, że biohumus może być z powodzeniem stosowany do ochrony roślin przed gatunkami rodzaju Phytophthora, formy spec. Fusarium oxysporum, Pythium ultimum , Rhizoctonia solani, a także plamistości liści (np. Myrothecium roridum), kiłą kapustnych (Plasmodiophora), szarą pleśnią (Boritis) i innymi.

Produkty te z uwagi na swoją formulację (środek płynny) mogą być stosowane w stężeniu w dowolnym stężeniu do podlewania i opryskiwania bez ryzyka poplamienia roślin.

We wszystkich przypadkach z uwagi na bardzo bogaty skład mikroorganizmów wskazane jest ich profilaktyczne stosowanie. Wnosi się wówczas do ubogiego w mikroorganizmy torfu, perlitu czy keramzytu – generalnie do stosowanych podłoży, mikroorganizmy, które ograniczają rozwój potencjalnych patogenów wprowadzanych do podłoża razem np.: z sadzonkami. Obecne zaś w tych produktach wydzieliny gruczołów ochronnych dżdżownic eliminują szkodliwe bakterie i grzyby, jednocześnie w to miejsce wprowadzają korzystne i przyjazne roślinom.

To proces uszlachetniania podłoży i substratów, uszlachetniania środowiska dla przyszłych lokatorów = roślin, który już na wstępie czyni środowisko to czyste i przyjazne roślinom, i bogate w związki przyswajalne przez rośliny natychmiast po podaniu w 70%..

Dżdżownice stanowią pewnego rodzaju „przetwórnię” znacznie przyspieszającą proces kompostowania.

      „drWilk”